Osa 13

Käyttöliittymäkomponentit ja niiden asettelu

Graafisia käyttöliittymiä luodessa ohjelmoijat tyypillisesti hyödyntävät valmiiden käyttöliittymäkirjastojen tarjoamia osia sovellusten laatimiseen. Ohjelmoijan ei esimerkiksi kannata toteuttaa käyttöliittymän nappia tyhjästä (eli luoda luokkaa, joka piirtää napin sekä mahdollistaa siihen liittyvien toiminnallisuuksien käsittelyn), sillä vastaava komponentti löytyy yleensä käyttöliittymäkirjastoista valmiina. Tutustutaan seuraavaksi muutamaan käyttöliittymäkomponenttiin.

Tekstin näyttäminen tapahtuu Label-luokan avulla. Label tarjoaa käyttöliittymäkomponentin, jolle voi asettaa tekstiä ja jonka sisältämää tekstiä voi muokata metodien avulla. Näytettävä teksti asetetaan joko konstruktorissa tai erillisellä setText-metodilla.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFxSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    Label tekstikomponentti = new Label("Tekstielementti");

    FlowPane komponenttiryhma = new FlowPane();
    komponenttiryhma.getChildren().add(tekstikomponentti);

    Scene nakyma = new Scene(komponenttiryhma);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(JavaFxSovellus.class);
  }
}
Ikkuna, jossa on tekstikomponentti. Ikkunassa näkyy teksti 'Tekstielementti'.

Käyttöliittymään saa painikkeita Button-luokan avulla. Napin lisääminen käyttöliittymään tapahtuu aivan kuten tekstikomponentin lisääminen.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFxSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    Button nappikomponentti = new Button("Tämä on nappi");

    FlowPane komponenttiryhma = new FlowPane();
    komponenttiryhma.getChildren().add(nappikomponentti);

    Scene nakyma = new Scene(komponenttiryhma);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(JavaFxSovellus.class);
  }
}
Ikkuna, jossa on nappi. Napissa on teksti 'Tämä on nappi'.

Sovellukseen voi lisätä myös useampia käyttöliittymäelementtejä samaan aikaan. Alla käytössä on sekä nappi että tekstikomponentti.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.FlowPane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFxSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    Button nappikomponentti = new Button("Tämä on nappi");
    Label tekstikomponentti = new Label("Tekstielementti");

    FlowPane komponenttiryhma = new FlowPane();
    komponenttiryhma.getChildren().add(nappikomponentti);
    komponenttiryhma.getChildren().add(tekstikomponentti);

    Scene nakyma = new Scene(komponenttiryhma);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(JavaFxSovellus.class);
  }
}

Sovellus näyttää seuraavalta.

Ikkuna, jossa on nappi sekä tekstikomponentti. Napissa on teksti 'Tämä on nappi' ja tekstikomponentti sisältää tekstin 'Tekstielementti'.

Osoitteessa https://docs.oracle.com/javase/8/javafx/user-interface-tutorial/ on listattuna joukko valmiita käyttöliittymäkomponentteja. Sivu tarjoaa myös esimerkkejä käyttöliittymäkomponenttien käytöstä.

Käyttöliittymäkomponentteja on huomattava määrä. Niiden opiskeluun kannattaa käyttää verkossa olevia valmiita oppaita kuten edellä mainittua verkkosivua. Käyttöliittymäkomponentteja kannattaa kokeilla aluksi erikseen siten, että kokeilee yhden komponentin lisäämistä ja tarkastelee sen toimintaa.

Kun yksittäiset komponentit tulevat tutuksi, on niiden käyttäminen suoraviivaisempaa. Lähes kaikille komponenteille yhteistä on se, miten ne lisätään sovellukseen. Kun osaat lisätä yhden komponentin käyttöliittymään, osaat lisätä käytännössä lähes kaikki komponentit käyttöliittymään.

Ainoa merkittävä ero käyttöliittymäkomponenttien lisäämisessä liittyy siihen, että mihin kohtaan käyttöliittymää komponentin haluaa lisätä. Tarkastellaan käyttöliittymäkomponenttien asettelua kohta.

Loading
Loading

Käyttöliittymäkomponenttien asettelu

Jokaisella käyttöliittymäkomponentilla on käyttöliittymässä sijainti. Komponentin sijainnin määrää käytössä oleva käyttöliittymäkomponenttien asetteluun käytettävä luokka.

Edellisissä esimerkeissä käytimme käyttöliittymäkomponenttien asetteluun FlowPane-nimistä luokkaa. FlowPanen avulla käyttöliittymään lisättävät komponentit tulevat vierekkäin. Jos ikkunan koko pienenee siten, että kaikki komponentit eivät mahdu vierekkäin, rivitetään komponentit automaattisesti. Alla olevassa kuvassa edellisen esimerkin tuottamaa sovellusta on kavennettu, jolloin komponentit ovat rivittyneet automaattisesti.

Ikkuna, jossa on nappi sekä tekstikomponentti. Napissa on teksti 'Tämä on nappi' ja tekstikomponentti sisältää tekstin 'Tekstielementti'. Ikkunan leveys on niin pieni, että komponentit ovat omilla riveillään.

BorderPane

BorderPane-luokan avulla käyttöliittymäkomponentit voidaan asetella viiteen pääkohtaan käyttöliittymässä: ylälaita, oikea laita, alalaita, vasen laita ja keskikohta. Perinteiset sovellukset, kuten käyttämäsi web-selain hyödyntävät tätä asettelua. Ylälaidassa on valikko sekä osoiterivi, ja keskellä on sivun sisältö.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFxSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    BorderPane asettelu = new BorderPane();
    asettelu.setTop(new Label("ylälaita"));
    asettelu.setRight(new Label("oikea laita"));
    asettelu.setBottom(new Label("alalaita"));
    asettelu.setLeft(new Label("vasen laita"));
    asettelu.setCenter(new Label("keskikohta"));

    Scene nakyma = new Scene(asettelu);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(JavaFxSovellus.class);
  }
}
BorderPane-asettelua käyttävä käyttöliittymä, jossa jokaiseen pääkohtaan on asetettu tekstikomponentti.
Loading

HBox

HBox-luokan avulla käyttöliittymäkomponentit asetellaan riviin.

@Override
public void start(Stage ikkuna) {
  HBox asettelu = new HBox();

  asettelu.getChildren().add(new Label("eka"));
  asettelu.getChildren().add(new Label("toka"));
  asettelu.getChildren().add(new Label("kolmas"));

  Scene nakyma = new Scene(asettelu);

  ikkuna.setScene(nakyma);
  ikkuna.show();
}
Tekstikomponentit on asetettu riviin HBox-asettelun avulla. Komponentit ovat kiinni toisissaan.

Kuten edellisestä esimerkistä huomaa, HBox asettaa käyttöliittymäkomponentit oletuksena täysin toisiinsa kiinni. Metodin setSpacing avulla käyttöliittymäkomponenttien väliin saa tyhjää.

@Override
public void start(Stage ikkuna) {
  HBox asettelu = new HBox();
  asettelu.setSpacing(10);

  asettelu.getChildren().add(new Label("eka"));
  asettelu.getChildren().add(new Label("toka"));
  asettelu.getChildren().add(new Label("kolmas"));

  Scene nakyma = new Scene(asettelu);

  ikkuna.setScene(nakyma);
  ikkuna.show();
}
Käyttöliittymäkomponentit on asetettu riviin HBox-asettelun avulla. Komponenttien välillä on 10 pikseliä eroa.

Luokka VBox toimii vastaavasti, mutta asettelee käyttöliittymäkomponentit allekkain.

Käyttöliittymäkomponentit on asetettu allekkain VBox-asettelun avulla. Komponenttien välillä on 10 pikseliä eroa.

GridPane

GridPane-luokan avulla käyttöliittymäkomponentit asetellaan ruudukkoon. Alla olevassa esimerkissä luodaan 3x3-kokoinen ruudukko, jossa jokaisessa ruudussa on nappi.

@Override
public void start(Stage ikkuna) {
  GridPane asettelu = new GridPane();

  for (int x = 1; x <= 3; x++) {
    for (int y = 1; y <= 3; y++) {
      asettelu.add(new Button("" + x + ", " + y), x, y);
    }
  }

  Scene nakyma = new Scene(asettelu);

  ikkuna.setScene(nakyma);
  ikkuna.show();
}
3 kertaa 3 ruudukkoon asetetut 9 nappia.

Useampi asettelija samassa

Käyttöliittymäkomponenttien asettelijoita voi myös yhdistellä. Tyypillinen ratkaisu on BorderPane-asettelun käyttäminen pohjalla, jonka sisälle asetetaan muita asetteluja. Alla olevassa esimerkissä BorderPanen ylälaidassa on samalle riville asetteluun käytetty HBox ja vasemmassa laidassa allekkain asetteluun käytetty VBox. Keskelle on laitettu tekstikenttä.

package sovellus;

import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TextArea;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.scene.layout.HBox;
import javafx.scene.layout.VBox;
import javafx.stage.Stage;

public class JavaFxSovellus extends Application {

  @Override
  public void start(Stage ikkuna) {
    BorderPane asettelu = new BorderPane();

    HBox napit = new HBox();
    napit.setSpacing(10);
    napit.getChildren().add(new Button("Eka"));
    napit.getChildren().add(new Button("Toka"));
    napit.getChildren().add(new Button("Kolmas"));

    VBox tekstit = new VBox();
    tekstit.setSpacing(10);
    tekstit.getChildren().add(new Label("Eka"));
    tekstit.getChildren().add(new Label("Toka"));
    tekstit.getChildren().add(new Label("Kolmas"));

    asettelu.setTop(napit);
    asettelu.setLeft(tekstit);

    asettelu.setCenter(new TextArea(""));

    Scene nakyma = new Scene(asettelu);

    ikkuna.setScene(nakyma);
    ikkuna.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(JavaFxSovellus.class);
  }
}
Samassa käyttöliittymässä käytetty useampaa asettelijaa. BorderPane luo rungon, ylälaidassa on HBox ja vasemmassa laidassa VBox. Keskellä olevaan tekstilaatikkoon on kirjoitettu tekstiä.
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!