Arvostelu ja kokeet

Huomioi, että kurssikokeet eroavat näyttökokeesta. Opinto-oikeutta (opiskelupaikkaa) voi hakea vain näyttökokeella, joka edellyttää aikataulullisen kurssin tekemisen. Lisätietoa.

Ohjelmoinnin MOOC sisältää Helsingin yliopiston kurssit Ohjelmoinnin perusteet (materiaalin osat 1-7) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (materiaalin osat 8-14). Kummastakin osasta järjestetään verkossa tehtävä ilmainen koe, ja kummastakin osasta saa erillisen arvosanan. Ohjelmoinnin MOOCista on kaksi versiota: aikataulutettu kurssi ja aikatauluttamaton kurssi. Näiden arvostelu ei eroa toisistaan.

Ohjelmoinnin perusteita vastaava koe suoritetaan materiaalin osien 1-7 jälkeen. Ohjelmoinnin jatkokurssia vastaava koe puolestaan suoritetaan materiaalin osien 8-14 jälkeen.

Molempia kokeita järjestetään useana eri päivänä. Voit osallistua kokeisiin minä tahansa koepäivänä. Kurssilla saa osallistua halutessaan useampaan kokeeseen. Opintorekisteriin jää paras suoritus.

Tulevat koepäivät

Ohjelmoinnin perusteet (Osat 1-7)

  • Lauantai 28.11

Ohjelmoinnin jatkokurssi (Osat 8-14)

  • Lauantai 5.12

Valmistautuminen 10.10 tenttiin

  • Valitse NetBeansissa valikko "TMC" ja sieltä kohta "Settings"
  • Varmista että kohdassa organization on valittu organisaatio "Helsingin yliopisto". Jos näin ei ole, vaihda organisaatio "Change"-napista.
  • Vaihda kurssiksi "Ohjelmoinnin jatkokurssi java tentti 10.10.2020"
  • Paina asetusnäytöstä ok

NetbBeansin pitäisi tarjota kokeen tehtäväpohjia ladattavaksi

Valitse OK

TMC ehdottaa tämän jälkeen kolmen tehtäväpohjan lataamista. Tehtäväpohjat ovat seuravat:

  • Verkkotentti10102020-Tehtava1 — kokeen ensimmäistä tehtävää varten
  • Verkkotentti10102020-Tehtava2 — kokeen toista tehtävää varten
  • Verkkotentti10102020-Tehtava3 — kokeen kolmatta tehtävää varten

Lataa tehtävät.

Testaa, että tenttipohja toimii: Kirjoita johonkin tehtäväpohjaan rivi koodia, esim

System.out.println("testi");

...ja varmista, että pystyt suorittamaan koodin. Jos saat virheen koodin suorituksesta, varmista että sinulla on uusin versio TMCBeansista. Telegramista voit kysellä lisävinkkejä. Älä aloita tenttiä ennen kuin ympäristö toimii!!

Kurssin pisteytys

Jokaisen osan kaikista tehtävistä saa tehtäväpisteitä. Löydät osan kaikki tehtävät valitsemalla kyseisen osan yleisnäkymästä "Lista osan tehtävistä". Näet tehtäväpisteesi kurssimateriaalin oikeassa alakulmassa olevasta pistevisualisaatiosta kohdan "Tehtäväpisteet yhteensä" kohdalta.

Huomaa, että mikäli haet opiskelupaikkaa Ohjelmoinnin MOOCin kautta, saadaksesi kutsun näyttökokeeseen tulee sinun saada vähintään 90% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä. Omat ohjelmointitehtävien pisteet näkee helpoiten materiaalin pistevisualisaatiosta, jonka saa auki klikkaamalla sinistä palloa sivun oikeassa alareunassa. Tämä vaatimus eroaa siis yleisestä kurssin arvostelusta.

Kurssin arvostelu

Arvosteluasteikko

Ohjelmoinnin MOOCista annetaan kaksi arvosanaa, jotka vastaavat kursseja Ohjelmoinnin perusteet (osat 1-7) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (osat 8-14). Kumpikin arvostellaan seuraavalla asteikolla:

Kokonaispisteet Arvosana
90% tai yli 5 (erinomainen)
80% tai yli, alle 90% 4 (kiitettävä)
70% tai yli, alle 80% 3 (hyvä)
60% tai yli, alle 70% 2 (tyydyttävä)
50% tai yli, alle 60% 1 (välttävä)
alle 50% hylätty

Arvostelu toimii seuraavasti:

Kurssissa arvostelu perustuu sekä tehtyihin tehtäviin (50% kokonaispisteistä) että kokeeseen (50% kokonaispisteistä). Tämä tarkoittaa sitä, että arvosteluasteikon kokonaispisteet saadaan laskemalla tämän sivun pistevisualisaation (sininen pallo oikeassa alakulmassa) kurssipisteet ja saamasi koepisteet yhteen.

Kokeeseen saa osallistua kun on tehnyt vähintään 25% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä.