Osa 7

Yhteenveto ja koeasiaa

Ensimmäisen seitsemän osan aikana olet tutustunut ohjelmoinnin perustaitoihin ja luonut useita toimivia ohjelmia. Osaat nyt käyttää muuttujia, ehtolauseita, toistolauseita ja metodeja. Tiedät että ohjelmissasi olevien muuttujien ja metodien nimentä vaikuttaa ohjelmien ymmärrettävyyteen, ja olet aloittanut syventymisen olio-ohjelmointiin ja sitä kautta ohjelmiesi sanoittamiseen. Olet myös tutustunut yhden ohjelmistoalan ammattilaisten tärkeimmän työvälineen eli ohjelmointiympäristön käyttöön.

Matka jatkuu ohjelmoinnin jatkokurssilta, joka alkaa materiaalin kahdeksannesta osasta.

Huom! Ohjelmoinnin MOOCin Helsingin yliopiston Ohjelmoinnin perusteet -kurssin kattava alkuosa eli osat 1-7 päättyy tämän osan suorittamiseen. Osan 7 tekemisen jälkeen tehdään kurssikoe, josta voi saada 5 opintopistettä. Ensimmäinen tentti järjestetään 7.3.2020 klo 8 - 22 välillä. Tarkempi ohjeistus tentin suorittamiseen julkaistaan osan 7 etusivulla viimeistään 1 viikko ennen tenttiä.

Suosittelemme kaikille kurssin tekijöille tentin suorittamista. Tentin suorittamalla saat opintopisteet ja halutessasi virallisen todistuksen kurssin suorituksesta.

Vastaa vielä lopuksi seuraavaan seitsemännen osan osaamistavoitteita tarkastelevaan itsearviointikyselyyn.

Pääsit aliluvun loppuun!

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!