Osa 7

Algoritmiikkaa

Tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan ytimessä ovat algoritmit, eli selkeät ohjeet siitä, miten tietty tehtävä suoritetaan. Ohjelmoinnin yhteydessä algoritmit määritellään tyypillisesti ohjelmakoodin avulla.

Algoritmeihin kytketään usein käsite tehokkuus. Ohjelman tehokas toiminta, esimerkiksi halutun tiedon tarpeeksi nopea laskenta, on oleellinen osa ohjelmistojen käytettävyyttä. Mikäli seuraavan päivän sään ennustamiseen käytettävän algormitmin suorittaminen kestäisi kaksi päivää, ei ennustuksesta olisi juurikaan hyötyä. Vastaavasti televisio-ohjelmistoja selaava käyttäjä ei hyödy televisio-ohjelman tiedoista mitään jos tiedot latautuvat vasta ohjelman katsomisen jälkeen.

Laajemmin voidaan ajatella, että nopeasti tapahtuva tiedon hakeminen ja näyttäminen on oleellista oikeastaan lähes missä tahansa sovelluksessa. Tutustutaan seuraavaksi tiedon hakemiseen ja järjestämiseen liittyviin algoritmeihin. Vaikka esimerkit käyttävät taulukoita, algoritmit toimivat myös muilla tiedon tallentamiseen tarkoitetuilla tietorakenteilla kuten listoilla.

Tiedon järjestäminen

Jos tieto ei noudata minkäänlaista järjestystä tai sääntöä, on tiedon hakeminen tietokoneelle työlästä. Tarvitsemme järjestystä!

Valintajärjestäminen

Ohjelmoijan yleissivistykseen kuuluu ainakin yhden järjestämisalgoritmin (eli tavan järjestää taulukko) tuntemus. Tutustutaan erääseen "klassiseen" järjestämisalgoritmiin, valintajärjestämiseen. Tutustuminen tapahtuu harjoitustehtävien avulla.

Loading

Javan valmiit järjestämisalgoritmit

Java tarjoaa merkittävän määrän valmiita järjestysalgoritmeja. Taulukot voi järjestää (luonnolliseen järjestykseen) luokan Arrays tarjoamalla luokkametodilla sort, ja listat voi järjestää (luonnolliseen järjestykseen) luokan Collections tarjoamalla luokkametodilla sort.

int[] luvut = {8, 3, 7, 9, 1, 2, 4};
System.out.println(Arrays.toString(luvut));
Arrays.sort(luvut);
System.out.println(Arrays.toString(luvut));
Esimerkkitulostus
[8, 3, 7, 9, 1, 2, 4] [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9]
ArrayList<Integer> luvut = new ArrayList<>();
luvut.add(8);
luvut.add(3);
luvut.add(7);
System.out.println(luvut);
Collections.sort(luvut);
System.out.println(luvut);
Esimerkkitulostus
[8, 3, 7] [3, 7, 8]

Valmiit järjestämisalgoritmit toimivat sekä alkeistyyppisille muuttujille, että joillekin Javan valmiille viittaustyyppisille muuttujille kuten String. Omien luokkiemme järjestämistä varten joudumme antamaan Javalle hieman lisävinkkejä, sillä luokat eivät sisällä tietoa siitä, miten niistä luodut oliot pitäisi järjestää. Palaamme omista luokista tehtyjen olioiden järjestämiseen ohjelmoinnin jatkokurssilla.

Loading

Tiedon hakeminen

Tarkastellaan seuraavaksi tiedon hakemiseen tarkoitettuja algoritmeja.

Peräkkäishaku

Peräkkäishaku on hakualgoritmi, joka etsii tietoa taulukosta käymällä taulukkoa läpi alkio alkiolta. Heti kun haettu alkio löytyy, sen indeksi palautetaan. Jos alkiota ei löydy, palautetaan tieto siitä ettei haettavaa alkiota löytynyt — tämä kerrotaan tyypillisesti palauttamalla indeksin sijaan arvo -1.

public class Algoritmit {

  public static int perakkaishaku(int[] taulukko, int haettava) {
    for (int i = 0; i < taulukko.length; i++) {
      if (taulukko[i] == haettava) {
        return i;
      }
    }

    return -1;
  }
}

Pahimmassa tapauksessa, eli tilanteessa missä alkiota ei lödy, algoritmi tekee taulukon koon verran vertailuja. Vaikkapa 10 miljoonaa arvoa sisältävässä taulukossa tämä tarkoittaa kymmentä miljoonaa vertailua. Jos tietoa haetaan useampia kertoja, kannattaa tehokkuutta yrittää parantaa.

Binäärihaku (puolitushaku)

Kun tieto on järjestyksessä, hakeminen voidaan toteuttaa paljon peräkkäishakua tehokkaammin. Binäärihakualgoritmin idea aloittaa tiedon etsiminen taulukon (tai listan) keskimmäisestä indeksistä, verrata indeksissä olevaa arvoa haettuun arvoon, ja rajata tarvittaessa (eli mikäli haettavaa arvoa ei ole indeksissä) puolet tarkasteltavasta alueesta pois. Algoritmi esitellään seuraavassa slideshowssa.


Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!