Osa 6

Käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eriyttäminen

Tarkastellaan erään ohjelman rakennusprosessia sekä tutustutaan sovelluksen vastuualueiden erottamiseen toisistaan. Ohjelma kysyy käyttäjältä sanoja kunnes käyttäjä syöttää saman sanan uudestaan. Ohjelma käyttää listaa sanojen tallentamiseen.

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: selleri Annoit saman sanan uudestaan!

Rakennetaan ohjelma osissa. Eräs haasteista on se, että on vaikea päättää miten lähestyä tehtävää, eli miten ongelma tulisi jäsentää osaongelmiksi, ja mistä osaongelmasta kannattaisi aloittaa. Yhtä oikeaa vastausta ei ole — joskus on hyvä lähteä pohtimaan ongelmaan liittyviä käsitteitä ja niiden yhteyksiä, joskus taas ohjelman tarjoamaa käyttöliittymää.

Käyttöliittymän hahmottelu voisi lähteä liikenteeseen luokasta Kayttoliittyma. Käyttöliittymä käyttää syötteen lukemiseen Scanner-oliota, joka annetaan sille käyttöliittymän luonnin yhteydessä. Tämän lisäksi käyttöliittymällä on käynnistämiseen tarkoitettu metodi.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    // tehdään jotain
  }
}

Käyttöliittymän luominen ja käynnistäminen onnistuu seuraavasti.

public static void main(String[] args) {
  Scanner lukija = new Scanner(System.in);
  Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(lukija);
  kayttoliittyma.kaynnista();
}

Toisto ja lopetus

Ohjelmassa on (ainakin) kaksi "aliongelmaa". Ensimmäinen on sanojen toistuva lukeminen käyttäjältä kunnes tietty ehto toteutuu. Tämä voitaisiin hahmotella seuraavaan tapaan.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (*pitää lopettaa*) {
        break;
      }

    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }
}

Sanojen kysely jatkuu kunnes käyttäjä syöttää jo aiemmin syötetyn sanan. Täydennetään ohjelmaa siten, että se tarkastaa onko sana jo syötetty. Vielä ei tiedetä miten toiminnallisuus kannattaisi tehdä, joten tehdään siitä vasta runko.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    // tänne jotain

    return false;
  }
}

Ohjelmaa on hyvä testata koko ajan, joten tehdään metodista kokeiluversio:

public boolean onJoSyotetty(String sana) {
  if (sana.equals("loppu")) {
    return true;
  }

  return false;
}

Nyt toisto jatkuu niin kauan kunnes syötteenä on sana loppu:

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: loppu Annoit saman sanan uudestaan!

Ohjelma ei toimi vielä kokonaisuudessaan, mutta ensimmäinen osaongelma eli ohjelman pysäyttäminen kunnes tietty ehto toteutuu on saatu toimimaan.

Oleellisten tietojen tallentaminen

Toinen osaongelma on aiemmin syötettyjen sanojen muistaminen. Lista sopii mainiosti tähän tarkoitukseen.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> sanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.sanat = new ArrayList<String>();
  }

  //...
}

Kun uusi sana syötetään, on se lisättävä syötettyjen sanojen joukkoon. Tämä tapahtuu lisäämällä while-silmukkaan listan sisältöä päivittävä rivi:

while (true) {
  System.out.print("Anna sana: ");
  String sana = lukija.nextLine();

  if (onJoSyotetty(sana)) {
    break;
  }

  // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
  this.sanat.add(sana);
}

Kayttoliittyma näyttää kokonaisuudessaan seuraavalta.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> sanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.sanat = new ArrayList<String>();
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

      // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
      this.sanat.add(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    if (sana.equals("loppu")) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Jälleen kannattaa testata, että ohjelma toimii edelleen. Voi olla hyödyksi esimerkiksi lisätä kaynnista-metodin loppuun testitulostus, joka varmistaa että syötetyt sanat todella menivät listaan.

// testitulostus joka varmistaa että kaikki toimii edelleen
for(String sana: this.sanat) {
  System.out.println(sana);
}

Osaongelmien ratkaisujen yhdistäminen

Muokataan vielä äsken tekemämme metodi onJoSyotetty tutkimaan onko kysytty sana jo syötettyjen joukossa, eli listassa.

public boolean onJoSyotetty(String sana) {
  return this.sanat.contains(sana);
}

Nyt sovellus toimii kutakuinkin halutusti.

Oliot luonnollisena osana ongelmanratkaisua

Rakensimme äsken ratkaisun ongelmaan, missä luetaan käyttäjältä sanoja, kunnes käyttäjä antaa saman sanan uudestaan. Syöte ohjelmalle oli esimerkiksi seuraavanlainen.

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: selleri Annoit saman sanan uudestaan!

Päädyimme ratkaisuun

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> sanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.sanat = new ArrayList<String>();
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

      // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
      sanat.add(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    return this.sanat.contains(sana);
  }
}

Ohjelman käyttämä apumuuttuja lista sanat on yksityiskohta käyttöliittymän kannalta. Käyttöliittymän kannaltahan on oleellista, että muistetaan niiden sanojen joukko jotka on nähty jo aiemmin. Sanojen joukko on selkeä erillinen "käsite", tai abstraktio. Tälläiset selkeät käsitteet ovat potentiaalisia olioita; kun koodissa huomataan "käsite" voi sen eristämistä erilliseksi luokaksi harkita.

Sanajoukko

Tehdään luokka Sanajoukko, jonka käyttöönoton jälkeen käyttöliittymän metodi kaynnista on seuraavanlainen:

while (true) {
  String sana = lukija.nextLine();

  if (sanat.sisaltaa(sana)) {
    break;
  }

  sanajoukko.lisaa(sana);
}

System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");

Käyttöliittymän kannalta Sanajoukolla kannattaisi siis olla metodit boolean sisaltaa(String sana) jolla tarkastetaan sisältyykö annettu sana jo sanajoukkoon ja void lisaa(String sana) jolla annettu sana lisätään joukkoon.

Huomaamme, että näin kirjoitettuna käyttöliittymän luettavuus on huomattavasti parempi.

Luokan Sanajoukko runko näyttää seuraavanlaiselta:

public class Sanajoukko {
  // oliomuuttuja(t)

  public Sanajoukko() {
    // konstruktori
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    // sisältää-metodin toteutus
    return false;
  }

  public void lisaa(String sana) {
    // lisaa-metodin toteutus
  }
}

Toteutus aiemmasta ratkaisusta

Voimme toteuttaa sanajoukon siirtämällä aiemman ratkaisumme listan sanajoukon oliomuuttujaksi:

import java.util.ArrayList;

public class Sanajoukko {
  private ArrayList<String> sanat;

  public Sanajoukko() {
    this.sanat = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaa(String sana) {
    this.sanat.add(sana);
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    return this.sanat.contains(sana);
  }
}

Ratkaisu on nyt melko elegantti. Erillinen käsite on saatu erotettua ja käyttöliittymä näyttää siistiltä. Kaikki "likaiset yksityiskohdat" on saatu siivottua eli kapseloitua olion sisälle.

Muokataan käyttöliittymää niin, että se käyttää Sanajoukkoa. Sanajoukko annetaan käyttöliittymälle samalla tavalla parametrina kuin Scanner.

public class Kayttoliittyma {
  private Sanajoukko sanajoukko;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Sanajoukko sanajoukko, Scanner lukija) {
    this.sanajoukko = sanajoukko;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (this.sanajoukko.sisaltaa(sana)) {
        break;
      }

      this.sanajoukko.lisaa(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }
}

Ohjelman käynnistäminen tapahtuu nyt seuraavasti:

public static void main(String[] args) {
  Scanner lukija = new Scanner(System.in);
  Sanajoukko joukko = new Sanajoukko();

  Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(joukko, lukija);
  kayttoliittyma.kaynnista();
}

Luokan sisäisen toteutuksen muuttaminen

Olemme päätyneet tilanteeseen missä Sanajoukko ainoastaan "kapseloi" ArrayList:in. Onko tässä järkeä? Kenties. Voimme nimittäin halutessamme tehdä Sanajoukolle muitakin muutoksia. Ennen pitkään saatamme esim. huomata, että sanajoukko pitää tallentaa tiedostoon. Jos tekisimme nämä muutokset Sanajoukkoon muuttamatta käyttöliittymän käyttävien metodien nimiä, ei käyttöliittymää tarvitsisi muuttaa mitenkään.

Oleellista on tässä se, että Sanajoukko-luokkaan tehdyt sisäiset muutokset eivät vaikuta luokkaan Käyttöliittymä. Tämä johtuu siitä, että käyttöliittymä käyttää sanajoukkoa sen tarjoamien metodien — eli julkisten rajapintojen — kautta.

Uusien toiminnallisuuksien toteuttaminen: palindromit

Voi olla, että jatkossa ohjelmaa halutaan laajentaa siten, että Sanajoukko-luokan olisi osattava uusia asiota. Jos ohjelmassa haluttaisiin esimerkiksi tietää kuinka moni syötetyistä sanoista oli palindromi, voidaan sanajoukkoa laajentaa metodilla palindromeja.

public void kaynnista() {

  while (true) {
    System.out.print("Anna sana: ");
    String sana = lukija.nextLine();

    if (this.sanajoukko.sisaltaa(sana)) {
      break;
    }

    this.sanajoukko.lisaa(sana);
  }

  System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  System.out.println("Sanoistasi " + this.sanajoukko.palindromeja() + " oli palindromeja");
}

Käyttöliittymä säilyy siistinä ja palindromien laskeminen jää Sanajoukko-olion huoleksi. Metodin toteutus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen.

import java.util.ArrayList;

public class Sanajoukko {
  private ArrayList<String> sanat;

  public Sanajoukko() {
    this.sanat = new ArrayList<>();
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    return this.sanat.contains(sana);
  }

  public void lisaa(String sana) {
    this.sanat.add(sana);
  }

  public int palindromeja() {
    int lukumaara = 0;

    for (String sana: this.sanat) {
      if (onPalindromi(sana)) {
        lukumaara++;
      }
    }

    return lukumaara;
  }

  public boolean onPalindromi(String sana) {
    int loppu = sana.length() - 1;

    int i = 0;
    while (i < sana.length() / 2) {
      // metodi charAt palauttaa annetussa indeksissä olevan merkin
      // alkeistyyppisenä char-muuttujana
      if(sana.charAt(i) != sana.charAt(loppu - i)) {
        return false;
      }

      i++;
    }

    return true;
  }
}

Metodissa palindromeja käytetään apumetodia onPalindromi, joka tarkastaa onko sille parametrina annettu sana palindromi.

Neuvoja ohjelmointiin

Yllä kuvatussa laajemmassa esimerkissä noudatettiin seuraavia neuvoja.

 • Etene pieni askel kerrallaan

  • Yritä pilkkoa ongelma osaongelmiin ja ratkaise vain yksi osaongelma kerrallaan
  • Testaa aina että ohjelma on etenemässä oikeaan suuntaan eli että osaongelman ratkaisu meni oikein
  • Tunnista ehdot, minkä tapauksessa ohjelman tulee toimia eri tavalla. Esimerkiksi yllä tarkistus, jolla katsotaan onko sana jo syötetty, johtaa erilaiseen toiminnallisuuden.
 • Kirjoita mahdollisimman "siistiä" koodia

  • sisennä koodi
  • käytä kuvaavia muuttujien ja metodien nimiä
  • älä tee liian pitkiä metodeja, edes mainia
  • tee yhdessä metodissa vaan yksi asia
  • poista koodistasi kaikki copy-paste
  • korvaa koodisi "huonot" ja epäsiistit osat siistillä koodilla
 • Astu tarvittaessa askel taaksepäin ja mieti kokonaisuutta. Jos ohjelma ei toimi, voi olla hyvä idea palata aiemmin toimineeseen tilaan. Käänteisesti voidaan sanoa, että rikkinäinen ohjelma korjaantuu harvemmin lisäämällä siihen lisää koodia.

Ohjelmoijat noudattavat näitä käytänteitä sen takia että ohjelmointi olisi helpompaa. Käytänteiden noudattaminen tekee myös ohjelmien lukemisesta, ylläpitämisestä ja muokkaamisesta helpompaa muille.

Loading
Loading

Sovelluksesta osakokonaisuuksiin

Tarkastellaan ohjelmaa, joka kysyy käyttäjältä koepisteitä, muuntaa ne arvosanoiksi, ja lopulta tulostaa kurssin arvosanajakauman tähtinä. Ohjelma lopettaa lukemisen kun käyttäjä syöttää tyhjän merkkijonon. Ohjelman käyttö näyttää seuraavalta:

Esimerkkitulostus

Syötä koepisteet: 91 Syötä koepisteet: 98 Syötä koepisteet: 103 Epäkelpo luku. Syötä koepisteet: 90 Syötä koepisteet: 89 Syötä koepisteet: 89 Syötä koepisteet: 88 Syötä koepisteet: 72 Syötä koepisteet: 54 Syötä koepisteet: 55 Syötä koepisteet: 51 Syötä koepisteet: 49 Syötä koepisteet: 48 Syötä koepisteet:

5: *** 4: *** 3: * 2: 1: *** 0: **

Kuten lähes kaikki ohjelmat, ohjelman voi kirjoittaa yhtenä kokonaisuutena mainiin. Eräs mahdollinen toteutus on seuraavanlainen.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    ArrayList<Integer> arvosanat = new ArrayList<>();

    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      int arvosana = 0;
      if (pisteet < 50) {
        arvosana = 0;
      } else if (pisteet < 60) {
        arvosana = 1;
      } else if (pisteet < 70) {
        arvosana = 2;
      } else if (pisteet < 80) {
        arvosana = 3;
      } else if (pisteet < 90) {
        arvosana = 4;
      } else {
        arvosana = 5;
      }

      arvosanat.add(arvosana);
    }

    System.out.println("");
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = 0;
      for (int saatu: arvosanat) {
        if (saatu == arvosana) {
          tahtia++;
        }
      }

      System.out.print(arvosana + ": ");
      while (tahtia > 0) {
        System.out.print("*");
        tahtia--;
      }
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }
}

Pilkotaan ohjelma pienempiin osiin. Ohjelman pilkkominen tapahtuu tunnistamalla ohjelmasta vastuualueita. Arvosanojen kirjanpito, mukaanlukien pisteiden muunnos arvosanoiksi, voisi olla erillisen luokan vastuulla. Tämän lisäksi käyttöliittymälle voidaan luoda oma luokkansa.

Sovelluslogikkka

Sovelluslogiikka sisältää ohjelman toiminnan kannalta oleellisen osat kuten tiedon säilöntätoiminnallisuuden. Edellisestä esimerkistä voidaan tunnistaa arvosanojen säilömiseen tarvittava toiminnallisuus. Eriytetään luokka Arvosanarekisteri, jonka vastuulle tulee kirjanpito arvosanojen lukumääristä. Arvosanarekisteriin voidaan lisätä arvosana pisteiden perusteella, jonka lisäksi arvosanarekisteristä voi kysyä kuinka moni on saanut tietyn arvosanan.

Luokka voi näyttää esimerkiksi seuraavalta.

import java.util.ArrayList;

public class Arvosanarekisteri {

  private ArrayList<Integer> arvosanat;

  public Arvosanarekisteri() {
    this.arvosanat = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(int pisteet) {
    this.arvosanat.add(pisteetArvosanaksi(pisteet));
  }

  public int montakoSaanutArvosanan(int arvosana) {
    int lkm = 0;
    for (int saatu: this.arvosanat) {
      if (saatu == arvosana) {
        lkm++;
      }
    }

    return lkm;
  }

  public static int pisteetArvosanaksi(int pisteet) {

    int arvosana = 0;
    if (pisteet < 50) {
      arvosana = 0;
    } else if (pisteet < 60) {
      arvosana = 1;
    } else if (pisteet < 70) {
      arvosana = 2;
    } else if (pisteet < 80) {
      arvosana = 3;
    } else if (pisteet < 90) {
      arvosana = 4;
    } else {
      arvosana = 5;
    }

    return arvosana;
  }
}

Kun arvosanarekisteri on eriytetty omaksi luokakseen, voidaan siihen liittyvä toiminnallisuus poistaa pääohjelmastamme. Pääohjelman muoto on nyt seuraavanlainen.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    Arvosanarekisteri rekisteri = new Arvosanarekisteri();

    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(pisteet);
    }

    System.out.println("");
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = rekisteri.montakoSaanutArvosanan(arvosana);
      System.out.print(arvosana + ": ");
      while (tahtia > 0) {
        System.out.print("*");
        tahtia--;
      }
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }
}

Sovelluslogiikan eriyttämisestä tulee merkittävä hyöty ohjelman ylläpidettävyyden kannalta. Koska sovelluslogiikka — tässä Arvosanarekisteri — on erillinen luokka, voidaan sitä myös testata ohjelmasta erillisenä osana. Luokan Arvosanarekisteri voisi halutessaan kopioida myös muihin ohjelmiinsa. Alla on esimerkki yksinkertaisesta luokan Arvosanarekisteri manuaalsesta testaamisesta — tämä kokeilu huomioi vain pienen osan rekisterin toiminnallisuudesta.

Arvosanarekisteri rekisteri = new Arvosanarekisteri();
rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(51);
rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(50);
rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(49);

System.out.println("Arvosanan 0 saaneita (pitäisi olla 1): " + rekisteri.montakoSaanutArvosanan(0));
System.out.println("Arvosanan 1 saaneita (pitäisi olla 2): " + rekisteri.montakoSaanutArvosanan(2));

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on tyypillisesti sovelluskohtainen. Luodaan luokka Kayttoliittyma ja eriytetään se pääohjelmasta. Käyttöliittymälle annetaan parametrina arvosanarekisteri, jota käytetään arvosanojen säilömiseen, ja Scanner-olio, jota käytetään syötteen lukemiseen.

Kun käytössämme on käyttöliittymä, muodostuu ohjelman käynnistävästä pääohjelmasta hyvin selkeä.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    Arvosanarekisteri rekisteri = new Arvosanarekisteri();

    Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(rekisteri, lukija);
    kayttoliittyma.kaynnista();
  }
}

Tarkastellaan käyttöliittymän toteutusta. Käyttöliittymässä on oleellisesti kaksi osaa: pisteiden lukeminen sekä arvosanajakauman tulostaminen.

import java.util.Scanner;

public class Kayttoliittyma {

  private Arvosanarekisteri rekisteri;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Arvosanarekisteri rekisteri, Scanner lukija) {
    this.rekisteri = rekisteri;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    lueKoepisteet();
    System.out.println("");
    tulostaArvosanajakauma();
  }

  public void lueKoepisteet() {
  }

  public void tulostaArvosanajakauma() {
  }
}

Voimme kopioida koepisteiden lukemisen sekä arvosanajakauman tulostamisen lähes suoraan aiemmasta pääohjelmastamme. Alla olevassa ohjelmassa osat on kopioitu aiemmasta pääohjelmasta, jonka lisäksi tähtien tulostukseen on luotu erillinen metodi — tämä selkiyttää arvosanojen tulostamiseen käytettävää metodia.

import java.util.Scanner;

public class Kayttoliittyma {

  private Arvosanarekisteri rekisteri;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Arvosanarekisteri rekisteri, Scanner lukija) {
    this.rekisteri = rekisteri;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    lueKoepisteet();
    System.out.println("");
    tulostaArvosanajakauma();
  }

  public void lueKoepisteet() {
    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      this.rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(pisteet);
    }
  }

  public void tulostaArvosanajakauma() {
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = rekisteri.montakoSaanutArvosanan(arvosana);
      System.out.print(arvosana + ": ");
      tulostaTahtia(tahtia);
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }

  public static void tulostaTahtia(int tahtia) {
    while (tahtia > 0) {
      System.out.print("*");
      tahtia--;
    }
  }
}
Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!