Osa 4

Ohjelman käsitteiden tunnistaminen ja sanoittaminen

Ohjelmat kasvavat kun niihin lisätään toiminnallisuutta — lisätty toiminnallisuus johtaa ohjelmakoodin monimutkaisuuden kasvamiseen. Vastaavasti tiedon määrän kasvaminen voi lisätä ohjelman monimutkaisuutta. Tässä osassa otimme ensiaskeleet ohjelmiemme sanoittamiseen: olio-ohjelmoinnilla voidaan luoda ohjelmakoodiin ongelma-alueeseen liittyviä käsitteitä sekä käsitellä näitä käsitteitä niihin liittyvien metodien eli verbien avulla. Ohjelmakoodi, joka käyttää tuttua termistöä on helpompi ymmärtää kuin ohjelmakoodi, jonka termistö ei ole tuttua.

Vastaa vielä lopuksi seuraavaan neljännen osan osaamistavoitteita tarkastelevaan itsearviointikyselyyn.

Pääsit aliluvun loppuun!

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!