Osa 11

Tiedostojen käsittely

Olemme aiemmin oppineet menetelmiä tekstitiedostojen lukemiseen. Mikäli nämä eivät ole tuoreessa muistissa, kertaa kurssimateriaalin neljäs osa sopivilta osin.

Tarkastellaan seuraavaksi tiedostoon kirjoittamista. Luokka PrintWriter tarjoaa toiminnallisuuden tiedostoon kirjoittamiseen. Luokan PrintWriter konstruktorille annetaan parametrina kohdetiedoston sijaintia kuvaava merkkijono.
PrintWriter kirjoittaja = new PrintWriter("tiedosto.txt");
kirjoittaja.println("Hei tiedosto!"); // kirjoittaa tiedostoon merkkijonon "Hei tiedosto!" sekä rivinvaihdon
kirjoittaja.println("Lisää tekstiä");
kirjoittaja.print("Ja vielä lisää"); // kirjoittaa tiedostoon merkkijonon "ja vielä lisää" ilman rivinvaihtoa
kirjoittaja.close(); // sulkee tiedoston ja varmistaa että kirjoitettu teksti menee tiedostoon

Esimerkissä kirjoitetaan tiedostoon "tiedosto.txt" merkkijono "Hei tiedosto!", jota seuraa rivinvaihto, ja vielä hieman lisää tekstiä. Huomaa että tiedostoon kirjoitettaessa metodi print ei lisää rivinvaihtoja, vaan ne tulee lisätä itse. Metodi println lisää myös rivinvaihdot.

PrintWriter-luokan konstruktori heittää mahdollisesti poikkeuksen, joka tulee joko käsitellä tai siirtää kutsuvan metodin vastuulle. Metodi, jolle annetaan parametrina kirjoitettavan tiedoston nimi ja kirjoitettava sisältö voisi näyttää seuraavalta.

public class Tallentaja {

  public void kirjoitaTiedostoon(String tiedostonNimi, String teksti) throws Exception {
    PrintWriter kirjoittaja = new PrintWriter(tiedostonNimi);
    kirjoittaja.println(teksti);
    kirjoittaja.close();
  }
}

Yllä olevassa kirjoitaTiedostoon-metodissa luodaan ensin PrintWriter-olio, joka kirjoittaa parametrina annetussa sijainnissa sijaitsevaan tiedostoon tiedostonNimi. Tämän jälkeen kirjoitetaan tiedostoon println-metodilla. Konstruktorin mahdollisesti heittämä poikkeus tulee käsitellä joko try-catch-lohkolla tai siirtämällä poikkeuksen käsittelyvastuuta eteenpäin. Metodissa kirjoitaTiedostoon käsittelyvastuu on siirretty eteenpäin.

Luodaan main-metodi jossa kutsutaan Tallentaja-olion kirjoitaTiedostoon-metodia. Poikkeusta ei ole pakko käsitellä main-metodissakaan, vaan se voi ilmoittaa heittävänsä mahdollisesti poikkeuksen määrittelyllä throws Exception.

public static void main(String[] args) throws Exception {
  Tallentaja tallentaja = new Tallentaja();
  tallentaja.kirjoitaTiedostoon("paivakirja.txt", "Rakas päiväkirja, tänään oli kiva päivä.");
}

Yllä olevaa metodia kutsuttaessa luodaan tiedosto "paivakirja.txt" johon kirjoitetaan teksti "Rakas päiväkirja, tänään oli kiva päivä.". Jos tiedosto on jo olemassa, pyyhkiytyy vanhan tiedoston sisältö uutta kirjoittaessa.

Mikäli tiedostoja haluaa käsitellä siten, että kirjoitus tapahtuu olemassaolevan tiedoston perään, kannattaa kirjoituksessa käyttää FileWriter-luokkaa.

Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!