Osa 11

Pakkaukset

Ohjelmaa varten toteutettujen luokkien määrän kasvaessa toiminnallisuuksien ja metodien muistaminen vaikeutuu. Muistamista helpottaa luokkien järkevä nimentä sekä luokkien suunnittelu siten, että jokaisella luokalla on yksi selkeä vastuu. Tämän lisäksi luokat kannattaa jakaa toiminnallisuutta, käyttötarkoitusta tai jotain muuta loogista kokonaisuutta kuvaaviin pakkauksiin.

Pakkaukset (package) ovat käytännössä hakemistoja (directory, puhekielessä myös kansio), joihin lähdekooditiedostot organisoidaan.

Ohjelmointiympäristöt tarjoavat valmiit työkalut pakkausten hallintaan. Olemme tähän mennessä luoneet luokkia ja rajapintoja vain projektiin liittyvän lähdekoodipakkaukset-osion (Source Packages) oletuspakkaukseen (default package). Uuden pakkauksen voi luoda NetBeansissa projektin pakkauksiin liittyvässä Source Packages -osiossa oikeaa hiirennappia painamalla ja valitsemalla New -> Java Package....

Pakkauksen sisälle voidaan luoda luokkia aivan kuten oletuspakkaukseenkin (default package). Alla luodaan juuri luotuun pakkaukseen kirjasto luokka Sovellus.

Luokan pakkaus — eli pakkaus, jossa luokka sijaitsee — ilmaistaan lähdekooditiedoston alussa lauseella package *pakkaus*;. Alla oleva luokka Sovellus sijaitsee pakkauksessa kirjasto.

package kirjasto;

public class Sovellus {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello packageworld!");
  }
}

Jokainen pakkaus — myös oletuspakkaus eli default package — voi sisältää useampia pakkauksia. Esimerkiksi pakkausmäärittelyssä package kirjasto.domain pakkaus domain on pakkauksen kirjasto sisällä. Edellä käytettyä nimeä domain käytetään usein kuvaamaan sovellusalueen käsitteisiin liittyvien luokkien säilytyspaikkaa. Esimerkiksi luokka Kirja voisi hyvin olla pakkauksen kirjasto.domain sisällä, sillä se kuvaa kirjastosovellukseen liittyvää käsitettä.

package kirjasto.domain;

public class Kirja {
  private String nimi;

  public Kirja(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
  }

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }
}

Pakkauksissa olevia luokkia tuodaan luokan käyttöön import-lauseen avulla. Pakkauksessa kirjasto.domain oleva luokka Kirja tuodaan käyttöön puolipisteeseen päättyvällä lauseella import kirjasto.domain.Kirja. Luokkien tuomiseen käytetyt import-lauseet asetetaan lähdekooditiedostoon pakkausmäärittelyn jälkeen.

package kirjasto;

import kirjasto.domain.Kirja;

public class Sovellus {

  public static void main(String[] args) {
    Kirja kirja = new Kirja("pakkausten ABC!");
    System.out.println("Hello packageworld: " + kirja.getNimi());
  }
}
Esimerkkitulostus

Hello packageworld: pakkausten ABC!

Jatkossa lähes kaikissa tehtävissämme käytetään pakkauksia. Luodaan seuraavaksi ensimmäiset pakkaukset itse.

Loading
Loading

Hakemistorakenne tiedostojärjestelmässä

Kaikki NetBeansissa näkyvät projektit ovat tietokoneesi tiedostojärjestelmässä tai jollain keskitetyllä levypalvelimella. Jokaiselle projektille on olemassa oma hakemisto, jonka sisällä on projektiin liittyvät tiedostot ja hakemistot.

Projektin hakemistossa src/main/java on ohjelmaan liittyvät lähdekoodit. Jos luokan pakkauksena on kirjasto, sijaitsee luokka projektin lähdekoodihakemiston src/main/java/kirjasto-kansiossa. NetBeansissa voi käydä katsomassa projektien konkreettista rakennetta Files-välilehdeltä joka on normaalisti Projects-välilehden vieressä. Jos et näe välilehteä Files, saa sen näkyville valitsemalla vaihtoehdon Files valikosta Window.

Sovelluskehitystä tehdään normaalisti Projects-välilehdeltä, jossa NetBeans on piilottanut projektiin liittyviä tiedostoja joista ohjelmoijan ei tarvitse välittää.

Pakkaukset ja näkyvyysmääreet

Olemme tähän mennessä käyttäneet kahta näkyvyysmäärettä. Näkyvyysmääreellä private määritellään muuttujia (ja metodeja), jotka ovat näkyvissä vain sen luokan sisällä joka määrittelee ne. Niitä ei voi käyttää luokan ulkopuolelta. Näkyvyysmääreellä public varustetut metodit ja muuttujat ovat taas kaikkien käytettävissä.

package kirjasto.ui;

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    tulostaOtsikko();

    // muu toiminnallisuus
  }

  private void tulostaOtsikko() {
    System.out.println("************");
    System.out.println("* KIRJASTO *");
    System.out.println("************");
  }
}

Yllä olevasta Kayttoliittyma-luokasta tehdyn olion konstruktori ja kaynnista-metodi on kutsuttavissa mistä tahansa ohjelmasta. Metodi tulostaOtsikko ja lukija-muuttuja on käytössä vain luokan sisällä.

Jos näkyvyysmäärettä ei määritellä, metodit ja muuttujat ovat näkyvillä saman pakkauksen sisällä. Tätä kutsutaan oletus- tai pakkausnäkyvyydeksi. Muutetaan yllä olevaa esimerkkiä siten, että metodilla tulostaOtsikko on pakkausnäkyvyys.

package kirjasto.ui;

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    tulostaOtsikko();

    // muu toiminnallisuus
  }

  void tulostaOtsikko() {
    System.out.println("************");
    System.out.println("* KIRJASTO *");
    System.out.println("************");
  }
}

Nyt saman pakkauksen sisällä olevat luokat — eli luokat, jotka sijaitsevat pakkauksessa kirjasto.ui voivat käyttää metodia tulostaOtsikko.

package kirjasto.ui;

import java.util.Scanner;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);
    Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(lukija);

    kayttoliittyma.tulostaOtsikko(); // onnistuu!
  }
}

Jos luokka on eri pakkauksessa, ei metodia tulostaOtsikko pysty käyttämään. Alla olevassa esimerkissä luokka Main on pakkauksessa kirjasto, jolloin pakkauksessa kirjasto.ui pakkausnäkyvyydellä määriteltyyn metodiin tulostaOtsikko ei pääse käsiksi.

package kirjasto;

import java.util.Scanner;
import kirjasto.ui.Kayttoliittyma;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);
    Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(lukija);

    kayttoliittyma.tulostaOtsikko(); // ei onnistu!
  }
}

Laajempi esimerkki: lentokentän hallinta

Tarkastellaan ohjelmaa, joka tarjoaa tekstikäyttöliittymän lentokoneiden ja lentojen lisäämiseen sekä näiden tarkasteluun. Ohjelman tekstikäyttöliittymä on seuraava.

Esimerkkitulostus

Lentokentän hallinta

Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > 1 Anna lentokoneen tunnus: HA-LOL Anna lentokoneen kapasiteetti: 42 Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > 1 Anna lentokoneen tunnus: G-OWAC Anna lentokoneen kapasiteetti: 101 Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > 2 Anna lentokoneen tunnus: HA-LOL Anna lähtöpaikan tunnus: HEL Anna kohdepaikan tunnus: BAL Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > 2 Anna lentokoneen tunnus: G-OWAC Anna lähtöpaikan tunnus: JFK Anna kohdepaikan tunnus: BAL Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > 2 Anna lentokoneen tunnus: HA-LOL Anna lähtöpaikan tunnus: BAL Anna kohdepaikan tunnus: HEL Valitse toiminto: [1] Lisää lentokone [2] Lisää lento [x] Poistu hallintamoodista > x

Lentopalvelu

Valitse toiminto: [1] Tulosta lentokoneet [2] Tulosta lennot [3] Tulosta lentokoneen tiedot [x] Lopeta > 1 G-OWAC (101 henkilöä) HA-LOL (42 henkilöä) Valitse toiminto: [1] Tulosta lentokoneet [2] Tulosta lennot [3] Tulosta lentokoneen tiedot [x] Lopeta > 2 HA-LOL (42 henkilöä) (HEL-BAL) HA-LOL (42 henkilöä) (BAL-HEL) G-OWAC (101 henkilöä) (JFK-BAL)

Valitse toiminto: [1] Tulosta lentokoneet [2] Tulosta lennot [3] Tulosta lentokoneen tiedot [x] Lopeta > 3 Mikä kone: G-OWAC G-OWAC (101 henkilöä)

Valitse toiminto: [1] Tulosta lentokoneet [2] Tulosta lennot [3] Tulosta lentokoneen tiedot [x] Lopeta > x

Ohjelmasta löytyy useita aihealueen käsitteitä, joista oleellisia ovat Lentokone ja Lento. Kuhunkin lentoon liittyy lisäksi Paikka (lähtöpaikka ja kohdepaikka). Aihealuetta kuvaavien käsitteiden lisäksi ohjelmaan kuuluu tekstikäyttöliittymä sekä luokka, jonka kautta tekstikäyttöliittymä hallinnoi käsitteitä.

Ohjelman pakkausrakenne voi olla — esimerkiksi — seuraava:

 • lentokentta - sisältää ohjelman käynnistämiseen tarvittavan pääohjelmaluokan.
 • lentokentta.domain - sisältää aihealueen käsitteitä kuvaavat luokat Lentokone, Lento, ja Paikka.
 • lentokentta.logiikka - sisältää toiminnallisuuden, jonka avulla sovellusta hallinnoidaan
 • lentokentta.ui - sisältää tekstikäyttöliittymän

Alla olevissa aliluvuissa on listattu eräs mahdollinen jako sovelluksen toimintaa varten (poislukien pääohjelmaluokka).

Aihealueen käsitteitä kuvaavat luokat

Aihealueen käsitteitä kuvaavat luokat asetetaan usein pakkaukseen nimeltä domain. Koska koko sovellus on pakkauksessa lentokentta, asetetaan pakkaus domain pakkaukseen lentokentta. Aihealueen käsitteitä kuvaavat luokat Paikka, Lentokone, ja Lento.

package lentokentta.domain;

public class Paikka {

  private String tunnus;

  public Paikka(String tunnus) {
    this.tunnus = tunnus;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.tunnus;
  }
}
package lentokentta.domain;

public class Lentokone {

  private String tunnus;
  private int kapasiteetti;

  public Lentokone(String tunnus, int kapasiteetti) {
    this.tunnus = tunnus;
    this.kapasiteetti = kapasiteetti;
  }

  public String getTunnus() {
    return this.tunnus;
  }

  public int getKapasiteetti() {
    return this.kapasiteetti;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.tunnus + " (" + this.kapasiteetti + " henkilöä)";
  }
}
package lentokentta.domain;

public class Lento {

  private Lentokone lentokone;
  private Paikka lahtopaikka;
  private Paikka kohdepaikka;

  public Lento(Lentokone lentokone, Paikka lahtopaikka, Paikka kohdepaikka) {
    this.lentokone = lentokone;
    this.lahtopaikka = lahtopaikka;
    this.kohdepaikka = kohdepaikka;
  }

  public Lentokone getLentokone() {
    return this.lentokone;
  }

  public Paikka getLahtopaikka() {
    return lahtopaikka;
  }

  public Paikka getKohdepaikka() {
    return kohdepaikka;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.lentokone + " (" + this.lahtopaikka + "-" + this.kohdepaikka + ")";
  }
}

Sovelluslogiikka

Sovelluslogiikka eriytetään tyypillisesti aihealuetta kuvaavista luokista. Sovelluslogiikka on esimerkissämme lisätty pakkaukseen logiikka. Sovelluslogiikka sisältää toiminnallisuudet lentokoneiden ja lentojen lisäämiseen sekä niiden listaamiseen.

package lentokentta.logiikka;

import java.util.Collection;
import lentokentta.domain.Lento;
import lentokentta.domain.Lentokone;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import lentokentta.domain.Paikka;

public class Lentohallinta {

  private Map<String, Lentokone> lentokoneet;
  private Map<String, Lento> lennot;
  private Map<String, Paikka> paikat;

  public Lentohallinta() {
    this.lennot = new HashMap<>();
    this.lentokoneet = new HashMap<>();
    this.paikat = new HashMap<>();
  }

  public void lisaaLentokone(String tunnus, int kapasiteetti) {
    Lentokone lentokone = new Lentokone(tunnus, kapasiteetti);
    this.lentokoneet.put(tunnus, lentokone);
  }

  public void lisaaLento(Lentokone lentokone, String lahtotunnus, String kohdetunnus) {
    this.paikat.putIfAbsent(lahtotunnus, new Paikka(lahtotunnus));
    this.paikat.putIfAbsent(kohdetunnus, new Paikka(kohdetunnus));

    Lento lento = new Lento(lentokone, this.paikat.get(lahtotunnus), this.paikat.get(kohdetunnus));
    this.lennot.put(lento.toString(), lento);
  }

  public Collection<Lentokone> getLentokoneet() {
    return this.lentokoneet.values();
  }

  public Collection<Lento> getLennot() {
    return this.lennot.values();
  }

  public Lentokone haeLentokone(String tunnus) {
    return this.lentokoneet.get(tunnus);
  }
}

Tekstikäyttöliittymä

Käyttöliittymä eriytetään aihealuetta kuvaavista luokista ja sovelluslogiikasta. Käyttöliittymä on alla olevassa esimerkissä lisätty pakkaukseen ui.

package lentokentta.ui;

import lentokentta.domain.Lento;
import lentokentta.domain.Lentokone;
import java.util.Scanner;
import lentokentta.logiikka.Lentohallinta;

public class Tekstikayttoliittyma {

  private Lentohallinta lentohallinta;
  private Scanner lukija;

  public Tekstikayttoliittyma(Lentohallinta lentohallinta, Scanner lukija) {
    this.lentohallinta = lentohallinta;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    // tehdään käynnistys kahdessa osassa -- ensin käynnistetään hallinta,
    // sitten lentopalvelu
    kaynnistaLentokentanHallinta();
    System.out.println();
    kaynnistaLentoPalvelu();
    System.out.println();
  }

  private void kaynnistaLentokentanHallinta() {
    System.out.println("Lentokentän hallinta");
    System.out.println("--------------------");
    System.out.println();

    while (true) {
      System.out.println("Valitse toiminto:");
      System.out.println("[1] Lisää lentokone");
      System.out.println("[2] Lisää lento");
      System.out.println("[x] Poistu hallintamoodista");

      System.out.print("> ");
      String vastaus = lukija.nextLine();

      if (vastaus.equals("1")) {
        lisaaLentokone();
      } else if (vastaus.equals("2")) {
        lisaaLento();
      } else if (vastaus.equals("x")) {
        break;
      }
    }
  }

  private void lisaaLentokone() {
    System.out.print("Anna lentokoneen tunnus: ");
    String tunnus = lukija.nextLine();
    System.out.print("Anna lentokoneen kapasiteetti: ");
    int kapasiteetti = Integer.parseInt(lukija.nextLine());

    this.lentohallinta.lisaaLentokone(tunnus, kapasiteetti);
  }

  private void lisaaLento() {
    System.out.print("Anna lentokoneen tunnus: ");
    Lentokone lentokone = kysyLentokone();
    System.out.print("Anna lähtöpaikan tunnus: ");
    String lahtotunnus = lukija.nextLine();
    System.out.print("Anna kohdepaikan tunnus: ");
    String kohdetunnus = lukija.nextLine();

    this.lentohallinta.lisaaLento(lentokone, lahtotunnus, kohdetunnus);
  }

  private void kaynnistaLentoPalvelu() {
    System.out.println("Lentopalvelu");
    System.out.println("------------");
    System.out.println();

    while (true) {
      System.out.println("Valitse toiminto:");
      System.out.println("[1] Tulosta lentokoneet");
      System.out.println("[2] Tulosta lennot");
      System.out.println("[3] Tulosta lentokoneen tiedot");
      System.out.println("[x] Lopeta");

      System.out.print("> ");
      String vastaus = lukija.nextLine();
      if (vastaus.equals("1")) {
        tulostaLentokoneet();
      } else if (vastaus.equals("2")) {
        tulostaLennot();
      } else if (vastaus.equals("3")) {
        tulostaLentokone();
      } else if (vastaus.equals("x")) {
        break;
      }
    }
  }

  private void tulostaLentokoneet() {
    for (Lentokone lentokone : lentohallinta.getLentokoneet()) {
      System.out.println(lentokone);
    }
  }

  private void tulostaLennot() {
    for (Lento lento : lentohallinta.getLennot()) {
      System.out.println(lento);
      System.out.println("");
    }
  }

  private void tulostaLentokone() {
    System.out.print("Mikä kone: ");
    Lentokone kone = kysyLentokone();
    System.out.println(kone);
    System.out.println();
  }

  private Lentokone kysyLentokone() {
    Lentokone lentokone = null;
    while (lentokone == null) {
      String tunnus = lukija.nextLine();
      lentokone = lentohallinta.haeLentokone(tunnus);

      if (lentokone == null) {
        System.out.println("Tunnuksella " + tunnus + " ei ole lentokonetta.");
      }
    }

    return lentokone;
  }
}
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!