Osa 1

Tulostaminen

Tulostuskomento System.out.println("Hei maailma"); tulostaa tekstin "Hei maailma".

System.out.println("Hei maailma!");
Esimerkkitulostus

Hei maailma!

Yllä olevan tekstialueen näköiset kohdat materiaalissa kuvaavat koodiesimerkin tuottamaan tulostuksen. Yllä ohjelma tuottaisi siis tulostuksen "Hei maailma!". Voit kokeilla kaikkia materiaalin esimerkkejä ohjelmointiympäristössä olevassa "Hiekkalaatikko"-nimisessä tehtäväpohjassa.

Tulostuskomennon avulla tulostettavaa tekstiä voi vaihtaa mielivaltaisesti, kunhan komento System.out.println("mielivaltainen teksti"); — eli System piste out piste println sulut auki ( "teksti" sulut kiinni ) ja puolipiste ; pysyy muuttumattomana. Alla oleva komento tulostaa tekstin "Hei vaan!".

System.out.println("Hei vaan!");
Esimerkkitulostus

Hei vaan!

Ohjelmarunko

Ohjelmamme vaativat toimiakseen ohjelmarungon, joka näyttää seuraavalta. Rungon nimi, tässä Esimerkki vastaa lähdekoodin sisältävän tiedoston nimeä (esim. Esimerkki.java).

public class Esimerkki {
  public static void main(String[] args) {

    System.out.println("Tulostettava teksti");

  }
}

Ohjelman suoritus alkaa riviä public static void main(String[] args) { seuraavalta riviltä ja päättyy sulkevaan aaltosulkuun }. Komennot suoritetaan yksi kerrallaan. Tulemme myöhemmin tutustumaan tarkemmin sanojen public class ja public static void merkitykseen. Yllä olevassa esimerkissä ainoa suoritettava komento on System.out.println("Tulostettava teksti");, jonka tulostus on seuraava.

Esimerkkitulostus

Tulostettava teksti

Alla on kurssin toinen ohjelmointitehtävä. Mikäli haluat, voit katsoa jo nyt alta olevalta videolta miten tehtävä ratkaistaan.

Loading

Useamman rivin tulostaminen

Ohjelmia rakennetaan komento komennolta, missä jokainen komento tulee uudelle riville. Alla olevassa esimerkissä komento System.out.println esiintyy kahdesti, joka tarkoittaa sitä että ohjelmassa suoritetaan kaksi tulostuskomentoa.

public class Ohjelma {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hei maailma!");
    System.out.println("... ja maailmankaikkeus!");
  }
}

Yllä olevan ohjelman tulostus on seuraava.

Esimerkkitulostus

Hei maailma! ... ja maailmankaikkeus!

Loading
Loading

Terminologiaa ja koodin kommentointi

Komennon parametrit

Tulostuslauseen tulostama tieto eli komennon parametrit annetaan tulostuskomennolle lisäämällä ne lauseen perässä olevien sulkujen () sisään. Esimerkiksi System.out.println -komennon parametriksi annetaan merkkijono "hei" hipsujen sisällä seuraavasti: System.out.println("hei").

Puolipiste erottaa lauseet toisistaan

Puolipisteellä ; erotetaan lauseet toisistaan. Voisimme oikeastaan kirjoittaa lähes kaiken yhdelle riville. Tämä ei ole kuitenkaan kovin ymmärrettävää.

System.out.println("Hei "); System.out.println("maailma"); System.out.println("!\n");
Esimerkkitulostus

Hei maailma !

Vaikka yllä oleva esimerkki toimii, on rivinvaihtojen käyttö tärkeää muita ohjelmoijia ajatellen. Tällöin ohjelman lukija tietää, että kullakin rivillä tehdään vain yksi konkreettinen asia.

Kommentit

Lähdekoodia voi kommentoida selkeyttääkseen sitä tai lisätäkseen muistiinpanoja kahdella eri tavalla.

 • Yhden rivin kommentit aloitetaan kahdella vinoviivalla, //. Kaikki kahta vinoviivaa seuraava samalla rivillä oleva teksti tulkitaan kommentiksi.
 • Useamman rivin kommentit aloitetaan yhdellä vinoviivalla ja tähdellä /* ja lopetetaan tähdellä ja vinoviivalla */. Kaikki useamman rivin kommentin aloittavan ja lopettavan alueen välillä tulkitaan kommentiksi.

Alla on esimerkki ohjelmasta, jossa kumpikin kommenttityyppi on käytössä.

public class Kommentteja {
  public static void main(String[] args) {
    // Tulostetaan
    System.out.println("Tulostettava teksti");
    System.out.println("Lisää tulostettavaa!");
    /* Seuraavaksi:
    - lisää tulostamisesta
    - lisää harjoittelua
    - muuttujat
    - ...
    */
    System.out.println("Muuta tulostettavaa");
    //System.out.println("Tämä tulostus on laitettu väliaikaisesti piiloon");
  }
}

Esimerkin alin rivi esittelee erityisen kätevän käyttökohteen kommenteille. Kirjoitettua lähdekoodia ei tarvitse poistaa jos haluaa tilapäisesti kokeilla jotain.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!