Opettajille ja opinto-ohjaajille

Kurssin tai sen osan saa ottaa vapaasti osaksi peruskoulun, lukion, ammattikoulun, ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintotarjontaa. Kerro opiskelijoillesi mahdollisuudesta osallistua kurssille.

Jos haluat, että kurssillasi on koe ja opiskelijasi saavat kurssista merkinnän Helsingin yliopiston Avoimelta yliopistolta, ohjeista opiskelijasi osallistumaan Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston ilmaiseksi tarjoamaan kokeeseen. Saat lisätietoja tästä järjestelystä ottamalla meihin yhteyttä (mooc@cs.helsinki.fi).

Avoimen yliopiston kurssisuoritus luetaan automaattisesti osaksi Helsingin yliopiston opintoja. Useat toisen asteen oppilaitokset kuten lukiot tarjoavat Ohjelmoinnin MOOCin suorittamisesta suoritusmerkintöjä.