Osa 1

Ohjelmoinnin aloittaminen

Nykyaikainen ohjelmointi tapahtuu lähes poikkeuksetta ohjelmointiympäristössä. Ohjelmointiympäristö sisältää joukon ohjelmoijaa auttavia aputoimintoja. Se ei rakenna ohjelmaa ohjelmoijan puolesta, mutta se muunmuassa vinkkaa helpoista virheistä ohjelmakoodissa ja auttaa ohjelmoijaa hahmottamaan ohjelman rakennetta.

Käytämme tällä kurssilla NetBeans-nimistä ohjelmointiympäristöä sekä siihen liitettävää Test My Code -liitännäistä.

Tarvitset kurssin aloittamiseen (1) käyttäjätunnuksen kurssilla käytettyyn TMC-järjestelmään, (2) Javan (Java JDK), ja (3) NetBeans with TMC -ohjelmointiympäristön (jatkossa TMC). Näiden asentaminen onnistuu seuraavia ohjeita noudattamalla.

Loading...
Loading...
Loading...

Ohjeisiin!

Kun olet luonut käyttäjätunnuksen ja asentanut Javan ja TMC:n, katso alla oleva video. Video näyttää mitä tapahtuu kun NetBeans with TMC -ohjelmointiympäristö käynnistetään ensimmäistä kertaa. Videolla valitaan organisaatio ja kurssi, sekä tehdään ensimmäinen ohjelmointitehtävä.

Loading...
Loading...
Loading...

Alla on kurssin ensimmäinen ohjelmointitehtävä. Tutustut tehtävässä käytettyyn ohjelmointiympäristöön.

Loading

Ohjelmoija kirjoittaa lähdekoodia

Ohjelmointi on ohjelmistojen suunnittelua ja toteutusta. Toteutettava toiminnallisuus määräytyy ohjelmiston tilaajien ja käyttäjien toiveiden ja vaatimusten perusteella. Ohjelmia toteutetaan (eli kirjoitetaan tai "koodataan") tyypillisesti ihmisten kirjoitettavaksi ja luettavaksi tarkoitetulla ohjelmointikielellä.

Ohjelmointikieliä on satoja ja tällä kurssilla keskitytään näistä kielistä yhteen. Kurssin kielenä on Java, joka on yksi maailman eniten käytetyistä ohjelmointikielistä. Javaa tuntevan on myös helppo oppia uusia ohjelmointikieliä.

Ohjelmointikielet kuten Java tarjoavat suuren määrän valmiita komentoja, joita ohjelmoija käyttää ohjelmistoja luodessa. Tämä helpottaa ohjelmointia, sillä aivan kaikkea ei tarvitse toteuttaa alusta lähtien. Esimerkiksi graafisia käyttöliittymiä toteutettaessa ohjelmointikielillä on tyypillisesti valmiita toiminnallisuuksia erilaisten valikoiden ja näkymien luomiseen. Iso osa ohjelmoinnista onkin ohjelmointikielen valmiiksi tarjoamien komentojen soveltamista ongelmien ratkaisuissa — tämä toisaalta vaatii ohjelmointirutiinia, joka kehittyy vain ohjelmoimalla.

Kirjoitettua "koodia" kutsutaan lähdekoodiksi. Lähdekoodi koostuu lauseista (statement) ja lausekkeista (expression), joita yleensä voidaan lukea rivi riviltä ylhäältä alaspäin ja vasemmalta oikealle. Esimerkiksi tekstin "Hei maailma" tulostuksessa käytetään Java-ohjelmointikielen valmista komentoa System.out.println(), jolle kerrotaan sulkujen sisälle tulostettava teksti.

System.out.println("Hei maailma");

Yllä oleva lause on Java-ohjelmointikielen valmiiksi tarjoama komento, jota käytetään merkkijonon tulostamiseen. Komento käytännössä käskee tietokonetta tulostamaan sille sulkeiden sisällä lainausmerkeissä (joita ohjelmoijat kutsuvat usein 'hipsuiksi') annetun merkkijonon. Lauseen loppuun kirjoitetaan puolipiste ;.

Java-ohjelmat vaativat toimiakseen ohjelmarungon, joka tulee kurssin aikana tutuksi. Vaikket ohjelmarunkoa vielä tunne, voit jo yllä kuvatun tulostuslauseen perusteella arvata seuraavan ohjelman mahdollisen toiminnan.

Alla on kurssin ensimmäinen kyselytehtävä. Kyselytehtäviin vastataan suoraan kurssimateriaalissa.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!